Maatoplossing door kennis en ervaring

VOC vertaalt als geen ander uw speciale wensen naar specifieke maatoplossingen. We vinden het niet alleen belangrijk dat het onderhoud volgens afspraak wordt uitgevoerd, maar doen dit ook volgens een aantal voorwaarden. Zo is er continue aandacht voor nodige opleidingen, veiligheidsaspecten, milieueisen en kwaliteitsnormen. Hierdoor is en blijft iedere medewerker allround geschoold. Naast een ruime scholing zijn onze medewerkers professioneel, vakkundig en uiteraard klantvriendelijk.

VOC is mede betrokken geweest bij de ontwikkeling van het kwaliteitskeurmerk EFQ voor onderhoudsbedrijven, voor meer informatie: http://www.eyeforquality.nl